ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Тема 1. Еволюція менеджменту: порівняльна характеристика й аналіз підходів на основі виділення різних шкіл.

Література

[7], [17], [24], [36], [39], [42].

Тема 2. Комунікації в організації і їхній вплив на ефективність управління.

Література

[1], [20], [22], [25], [36], [48].

Тема 3. Організаційний конфлікт. Природа конфлікту і методи управління їм.

Література

[8], [15], [21], [36].

Тема 4. Еволюція менеджменту: особливості ситуаційного підходу до управління організацією.

Література

[18], [28], [36], [39], [41], [42].

Тема 5. Що таке управління організацією: наука чи мистецтво?

Література

[5], [7], [8], [17], [30], [36], [43], [44], [49], [58], [62].

Тема 6. Еволюція менеджменту: порівняльна характеристика системного і ситуаційного підходів до управління.

Література

[11], [14], [28], [35], [36], [39], [40], [41], [42].

Тема 7. Організаційні рішення і їхній вплив на ефективність управління.

Література

[4], [13], [22], [25], [36], [47], [50], [57], [63], [65].

Тема 8. Делегування повноважень як основний процес установлення формальних взаємин в організації.

Література

[1], [4], [6], [7], [11], [12], [20], [25], [36], [50], [58].

Тема 9. Характеристика основних етапів проектування структур управління підприємством.

Література

[20], [25], [36], [38], [45], [52], [59], [65].

Тема 10. Порівняльна характеристика бюрократичної, функціональної і дивізіональної структур.

Література

[1], [4], [6], [7], [11], [12], [20], [25], [36], [50].

Тема 11. Порівняльна характеристика проектної і матричної структур управління.

Література

[1], [4], [6], [7], [11], [12], [20], [25], [36], [40].

Тема 12. Менеджер: суть діяльності, якості, вимоги.

Література

[3], [10], [16], [29], [32], [33], [36], [37], [61], [69].

Тема 13. Виробничо-господарська організація як соціотехнічна система.

Література

[8], [11], [25], [31], [36], [59].

Тема 14. Внутрішнє середовище організації. Сутність концепції взаємозв'язку внутрішніх перемінних.Література

[1], [4], [36], [39], [40], [65].

Тема 15. Зовнішнє середовище в бізнесі і його вплив на успіх організації.

Література

[1], [4], [36], [39], [40], [65].

Тема 16. Комунікації в організації. Перешкоди на шляху міжособистісних комунікацій.

Література

[1], [20], [25], [36], [39], [40], [48], [59].

Тема 17. Комунікації в організації. Перешкоди на шляху організаційних комунікацій.

Література

[1], [20], [25], [36], [39], [40], [48], [59].

Тема 18. Сутність, функції і вигоди стратегічного планування.

Література

[2], [9], [26], [27], [36], [46], [55].

Тема 19. Внутріорганізаційне планування, його види, цілі і вплив на успіх організації.

Література

[1], [4], [11], [12], [19], [20], [25], [26], [28], [35], [36], [56], [58].

Тема 20. Реалізація стратегічного плану. Основні підходи, методи і моделі.

Література

[2], [9], [19], [23], [26], [27], [35], [36], [46], [55].

Тема 21. Характеристика і відмінності між змістовними і процесуальними теоріями мотивації.

Література

[10], [14], [29], [36], [42], [53], [65].

Тема 22. Сутність і зміст контролю. Чому необхідний контроль в організації?

Література

[1], [4], [7], [11], [12], [14], [22], [25], [36].

Тема 23. Організація праці керівника.

Література

[16], [32], [37], [43], [60], [64], [69].

Тема 24. Порівняльна характеристика автократичного, демократичного і ліберального стилів управління.

Література

[1], [4], [10], [11], [36], [49], [51], [53], [68].

Тема 25. Управління трудовими ресурсами: прийоми, підходи, методи.

Література

[1], [10], [11], [36], [39], [50], [54], [59], [66], [67], [68].


0004875280005816.html
0004929149669224.html
    PR.RU™