Методи оцінки ефективності окремих фінансових інструментів інвестування

Фінансові інвестиції, їх склад та джерела

Фінансові інвестиції розглядаються як активна форма ефективного використання тимчасово вільного капіталу або як інструмент реалізації стратегічних цілей, зв'язаних з диверсифікованістю операційної діяльності підприємства.

Фінансове інвестування здійснюється підприємством у наступних основних формах

1. Вкладення капіталу в статутні фонди спільних підприємств.

2. Вкладення капіталу в дохідні види грошових інструментів.

3. Вкладення капіталу в дохідні види фондових інструментів.

Політика управління фінансовими інвестиціями являє собою частина загальної інвестиційної політики підприємства, що забезпечує вибір найбільш ефективних фінансових інструментів вкладення капіталу і своєчасне його реінвестування.

Формування політики управління фінансовими інвестиціями здійснюється по наступних основних етапах.

1. Аналіз стану фінансового інвестування в попередньому періоді.

2. Визначення обсягу фінансового інвестування в майбутньому періоді.

3. Вибір форм фінансового інвестування.

4. Оцінка інвестиційних якостей окремих фінансових інструментів.

5. формування портфеля фінансових інвестицій.

6. Забезпечення ефективного оперативного управління портфелем фінансових інвестицій.

Оцінка ефективності того або іншого фінансового інструмента інвестування зводиться до оцінки реальної його вартості, що забезпечує одержання очікуваної норми інвестиційного прибутку по ньому. Принципова модель оцінки вартості фінансового інструмента інвестування має такий вигляд:

де Сфи — реальна вартість фінансового інструмента інвестування; ВДП — очікуваний поворотний грошовий потік за період використання фінансового інструмента; нп — очікувана норма прибутку по фінансовому інструменті, виражений десятковим дробом (формована інвестором самостійно з урахуванням рівня ризику); п — число періодів формування поворотних потоків (по всіх їхніх формах).

Базисна модель оцінки вартості облігації [Basis Bond Valuation Model] або облігації з періодичною виплатою відсотків має такий вигляд:де СОб — реальна вартість облігації з періодичною виплатою відсотків; П0 — сума відсотка, виплачувана в кожнім періоді (являє собою добуток її номіналу на оголошену ставку відсотка); Н0 — номінал облігації, що підлягає погашенню наприкінці терміну її звертання; нп — очікувана норма валового інвестиційного прибутку (прибутковості) по облігації, виражена десятковим дробом; п — число періодів, що залишаються до терміну погашення облігації.

Модель оцінки вартості облігації з виплатою всієї суми відсотків при її погашенні має такий вигляд:

де СОП — реальна вартість облігації з виплатою всієї суми відсотків при її погашенні; Н0 — номінал облігації, що підлягає погашенню наприкінці терміну її звертання; Пк— сума відсотка по облігації, що підлягає виплаті наприкінці терміну її звертання; нп — очікувана норма валового інвестиційного прибутку (прибутковості) по облігації, виражена десятковим дробом; п — число періодів, що залишаються до терміну погашення облігації (по яких установлена норма прибутку).

Модель оцінки вартості облігації, реалізованої з дисконтом без Виплати відсотків, має такий вигляд:

де СОД — реальна вартість облігації, реалізованої з дисконтом без виплати відсотків по ній; Н0 — номінал облігації, що підлягає погашенню наприкінці терміну її звертання; нп — очікувана норма валового інвестиційного прибутку (прибутковості) по облігації, виражена десятковим дробом; п — число періодів, що залишаються до терміну погашення облігації (по яких установлена норма прибутку). Економічний зміст даної моделі полягає в тому, що поточна реальна вартість облігації, реалізованої з дисконтом без виплати відсотків по ній, являє собою її номінал, приведений до дійсної вартості по дисконтній ставці, рівній очікуваній нормі валового інвестиційного прибутку (прибутковості).

Для оцінки поточного рівня валового інвестиційного прибутку по облігаціях використовується коефіцієнт її поточної прибутковості, що розраховується по формулі:

де Ктдо— коефіцієнт поточної прибутковості облігації; Н0— номінал облігації; СП — оголошена ставка відсотка (так звана „купонна ставка"), виражена десятковим дробом; З — реальна поточна вартість облігації (або поточна її ціна).

Модель оцінки вартості акції при її використанні протягом невизначеного тривалого періоду часу має такий вигляд:

де САн — реальна вартість акції, використовуваної протягом невизначеного тривалого періоду часу; Так — сума дивідендів, передбачуваний до одержання в кожнім /7-ом періоді; нп — очікувана норма валового інвестиційного прибутку (прибутковості) по акціях, виражена десятковим дробом; п — число періодів, включених у розрахунок.

Модель оцінки вартості акції, використовуваної протягом заздалегідь визначеного терміну, має такий вигляд:

де СА0 — реальна вартість акції, використовуваної протягом заздалегідь визначеного терміну;

Так — сума дивідендів, передбачувана до одержання в кожнім н-ому періоді; КСа — очікувана курсова вартість акції наприкінці періоду її реалізації; нп — очікувана норма валового інвестиційного прибутку (прибутковості) по акціях, виражена десятковим дробом; п — число періодів, включених у розрахунок.

Модель оцінки вартості акцій зі стабільним рівнем дивідендів має такий вигляд:

де САП — реальна вартість акцій зі стабільним рівнем дивідендів; Так — річна сума постійного дивіденду; нп — очікувана норма валового інвестиційного прибутку (прибутковості) по акції, виражена десятковим дробом;

Модель оцінки вартості акцій з постійно зростаючим рівнем дивідендів (вона відома як „Модель Гордона") має такий вигляд:

де САВ — реальна вартість акції з постійно зростаючим рівнем дивідендів; Дп — сума останнього виплаченого дивіденду; Тд — темп приросту дивідендів, виражений десятковим дробом; нп — очікувана норма валового інвестиційного прибутку (прибутковості) по акції, виражена десятковим дробом.

Модель оцінки вартості акцій з коливним рівнем дивідендів по окремих періодах має такий вигляд:

де САИ — реальна вартість акції з рівнем дивідендів, що змінюється, по окремих періодах; Д- сума дивідендів, прогнозована до одержання в кожнім п-ом періоді; нп - очікувана норма валового інвестиційного прибутку (прибутковості) по акціях, виражена десятковим дробом.


0005223410929810.html
0005264294859433.html
    PR.RU™